Jakter

JAKTFÖRUTSÄTTNINGAR

 • 12 300 hektar jaktmark
 • 20 småviltssåtar | Mellan 400-700 hektar per såt
 • 33 älgsåtar | Mellan 300-500 hektar per såt
 • 443 pass, varav 45 med jakttorn | Under utbyggnad
 • Småvilt enligt tabell
  • Rådjur | begränsad stam
  • Orre | riklig förekomst
  • Tjäder | riklig förekomst
  • Hare | riklig förekomst
  • Bäver | begränsad stam
 • Tilldelning älg 2017
  • vuxna djur, extra tilldelning kan förekomma genom omfördelning i jaktskötselområdet.
 • Björn enligt licens | den 21 augusti 2018 | Denna jakt är endast för konsortiemedlemmar och jaktområdet är begränsat till 4700 hektar i Dalarnas Län

JAKTTABELL

Klicka här för att ladda hem Svenska Jägarförbundets jakttabell för 2018

JAKTER

Krav för jakt i Säfsen

 • Svenskt statligt jaktkort, för utländska gäster administrerar Säfsen Hunting Lodge all formalia och avgiftshantering
 • Vapenlicens & försäkringsskydd
 • Vid björnjakten måste jägare ha erlagt Björnpasset, se Svenska Jägarförbundets hemsida.
 • Vid älgjakt räcker skjutprov på plats | sker på skjutbanan innan jakten påbörjas med 3 skott inom träffbild med aktuell jaktammunition

Säfsen Hunting Lodge har en organisation som består av

 • Jaktledare | anställd för att leda jakten, bedriva aktiv viltvård under hela året och är ansvarig för säkerhet, genomförande och kommunikation under pågående jakt
 • 5 hundförare med vältränade jakthundar | ansvarar även för vilthantering
 • Jaktkoordinator | anställd under jaktperioder med ansvar för fordon, transporter av fallvilt, catering under jakt
 • Administratörmed ansvar för bokning, planering av utbildningar, fakturering och löpande redovisning

 

På orten finns i nära samarbete med Säfsen Hunting Lodge AB två skjutbanor, Tyfors bänkskyttebana samt Vargmossens Jaktskyttebana | skeet, trap, rådjur och älg.

HUND

Arrangerade älgjakter för externa gäster

I mån av plats och tillgång på djur erbjuds följande jakter

 • Jaktvecka | 5 jaktdagar, all inclusive med jakt, fallavgift, logi & mat
  • Del i organiserad jakt 15-21 jägare | v.41-v.44
  • Exklusiv jakt för grupp | v.41-v.44
   • PRIS: 23.500 SEK per person, ink moms.
 • Jaktdagar | 2 eller 3-dagarsjakter, all inclusive med jakt, fallavgift, logi & mat
  • Del i organiserad jakt | v.41-44
  • Exklusiv jakt för grupp | v.41-44
   • PRIS 2 dagar: 12.800 SEK per person, ink. moms.
   • PRIS 3 dagar: 15.700 SEK per person, ink moms.
 • Individuella jaktdagar | minimum 2-dagarsjakter, all inclusive med jakt, fallavgift, logi & mat
  • Jakt med egen hundförare | v.44-45
  • PRIS: efter förfrågan

Fågeljakt

Fågeljakt erbjuds som individuell jakt, där varje såt kan bestå av max 3 jägare. Logi och mat beställs av Säfsen Hunting Lodge AB.

  • PRIS per såt och dag 1.800 SEK under de två första jaktveckorna, därefter 1.550 SEK per såt och dag fram till v 41 – max 3 skyttar per såt. Efter v44, 550 SEK per jägare och dag. Max två fåglar per dag och jägare samt två trofé-fåglar per tillfälle, från 25 augusti till 15 november. Därefter max en trofé fågel per jaktdag.
  • Boende sker till specialpris, bokas via Säfsen Hunting Lodge AB