Jakter

JAKTFÖRUTSÄTTNINGAR

 • 12 300 hektar jaktmark
 • 20 småviltssåtar | Mellan 400-700 hektar per såt
 • 33 älgsåtar | Mellan 300-500 hektar per såt
 • 443 pass, varav 45 med jakttorn | Under utbyggnad
 • Småvilt enligt tabell
  • Rådjur | begränsad stam
  • Orre | riklig förekomst
  • Tjäder | riklig förekomst
  • Hare | riklig förekomst
  • Bäver | begränsad stam
 • Tilldelning älg 2021 – 42 varav hälften kalv.
  • extra tilldelning förekommer genom omfördelning i älgskötselområdet.
 • Björn enligt licens | den 21 augusti 2024 | Denna jakt är endast för konsortiemedlemmar och jaktområdet är begränsat till 4700 hektar i Dalarnas Län

JAKTTABELL

Klicka här för att ladda hem Svenska Jägarförbundets jakttabell för 2024

Krav för jakt i Säfsen

 • Svenskt statligt jaktkort, för utländska gäster administrerar Säfsen Hunting Lodge all formalia och avgiftshantering
 • Vapenlicens & försäkringsskydd
 • Vid björnjakten måste jägare ha erlagt Björnpasset, se Svenska Jägarförbundets hemsida.
 • Vid älgjakt räcker skjutprov på plats | sker på skjutbanan innan jakten påbörjas med 3 skott inom träffbild med aktuell jaktammunition

Säfsen Hunting Lodge har en organisation som består av

 • Jaktledare | anställd för att leda jakten, bedriva aktiv viltvård under hela året och är ansvarig för säkerhet, genomförande och kommunikation under pågående jakt
 • 5 hundförare med vältränade jakthundar | ansvarar även för vilthantering
 • Jaktkoordinator | anställd under jaktperioder med ansvar för fordon, transporter av fallvilt, catering under jakt
 • Administratörmed ansvar för bokning, planering av utbildningar, fakturering och löpande redovisning

 

På orten finns i nära samarbete med Säfsen Hunting Lodge AB två skjutbanor, Tyfors bänkskyttebana samt Vargmossens Jaktskyttebana | skeet, trap, rådjur och älg.

I mån av plats och tillgång på djur erbjuds följande jakter

 • Jaktvecka | 5 jaktdagar, all inclusive med jakt, fallavgift, logi & mat
  • Del i organiserad jakt 15-21 jägare | v.42-v.44
  • Exklusiv jakt för grupp | v.42-v.44
   • PRIS: 31.500 SEK per person, ink moms.
 • Jaktdagar | 2 eller 3-dagarsjakter, all inclusive med jakt, fallavgift, logi & mat
  • Del i organiserad jakt | v.41-44
  • Exklusiv jakt för grupp | v.41-44
   • PRIS 2 dagar: 19.800 SEK per person, ink. moms.
   • PRIS 3 dagar:23.500 SEK per person, ink moms.
 • Individuella jaktdagar | minimum 2-dagarsjakter, all inclusive med jakt, fallavgift, logi & mat
  • Jakt med egen hundförare | v.44-45
  • PRIS: efter förfrågan

Fågeljakt

Fågeljakt erbjuds som individuell jakt, där varje såt kan bestå av max 3 jägare. Logi och mat beställs av Säfsen Hunting Lodge AB.

PRIS per såt och dag 1.800 SEK under de två första jaktveckorna, därefter 1.650 SEK per såt och dag fram till v 41 – max 3 skyttar per såt.
Efter v44, 750 SEK per jägare och dag. Max två fåglar per dag och jägare samt två trofé-fåglar per tillfälle, från 25 augusti till 15 november. Därefter max en trofé fågel per jaktdag.

Boende sker till specialpris, bokas via Säfsen Hunting Lodge AB.

Resized_20180920_114924_1043Fågeljakt med jaktguide

Från och med hösten 2019 kan vi erbjuda exklusiva jaktupplevelser med guide och fågelhund, både trädskällare och stående hundar. Max två skyttar per guide. Våra guider är inkörda på våra marker och har bra hundar. Vi kan också erbjuda helpension, begär offert.

En dags jaktguidning: 3000kr plus jaktavgift.
Bokas via Info@safsenhunting.se

 

L