Jaktområden

Jaktmarkerna i Säfsen

Bergslagens skogar har brukats sedan slutet av 1500-talet och består av en varierad flora och fauna. Vår jaktmark finns i det som kallas för Finnmarken, på gränsen mellan Dalarna och Värmland. På förmiddagen kan vi jaga i låglänt natur och på eftermiddagen kan jakten övergå till fjällnära skogar. Det beror givetvis på vilken typ av jakt vi bedriver för stunden. Inom jaktområdet finner vi allt i från myr, till gran- och tallskog till öppna landskap med vidunderlig utsikt.

Säfsens samtliga jaktmarker ägs och förvaltas av Stora Enso AB (börsnoterat företag). Stora Enso AB upplåter jaktarrendet till Säfsen Hunting Lodge AB, som driver kommersiell jakt på området. Säfsen Hunting Lodge AB ansvarar för viltvård, säkerhet, administration och utveckling av olika jaktprodukter.

L