Jaktupplevelser

Jaktupplevelser i Säfsen

I Säfsen erbjuder vi jakt på riktigt. Vi skiljer på jakt och köpta skottillfällen. I vildmarken kan man inte köpa sig till ett skottillfälle. Här jobbar vi aktivt med att skapa förutsättningar för bra jaktupplevelser, gemenskap och erfarenhetsutbyte.

Vi utrustar alla skyttar och hundförare med den senaste kommunikationsutrustningen. Detta för att alla skall kunna följa och delta i allt som händer under jakten.

Vår älgjakt sker med traktens allra bästa jaktledare, Henrik Steffansson och hans son Johan som är biträdande jaktledare. Det de inte vet om våra marker, vårt bestånd och säkerhet är inte värt att veta. De är födda och uppvuxna i Finnmarken och har jakten med sig från tidigare generationer.

Älgjakten är en traditionell tryckjakt med passkedja och löshund, vi driver tre såter per dag upp till max tre timmar per drev. Vi kan också erbjuda jakt med ställande hund. Våra hundförare har arbetat med jakten i Säfsen under många år och kan markerna väl.

Nyhet för 2019 är att vi kan erbjuda fågeljakter med guide, vi har tillgång till sex bra guider med både trädskällare och stående hundar.

L