Jaktupplevelse

Jaktupplevelsen i Säfsen

I Säfsen erbjuder vi jakt på riktigt. Vi skiljer på jakt och köpta skottillfällen. I vildmarken kan man inte köpa sig till ett skottillfälle. Här jobbar vi aktivt med att skapa förutsättningar för bra jaktupplevelser, gemenskap och erfarenhetsutbyte.

Vi utrustar alla med senaste kommunikationsutrustningen. Detta för att alla skall kunna följa och delta i allt som händer under jakten.

Vår jakt sker med traktens allra bästa jaktledare, Henrik Steffansson. Det han inte vet om våra marker, vårt bestånd och säkerhet är inte värt att veta. Han är född och uppvuxen i Finnmarken och har jakten med sig från sina tidigare generationer.

Vi har traditionell tryckjakt med passkedja och löshund. Vi har också jakt med ställande hund. Våra hundförare har arbetat med jakten i Säfsen under många år och kan markerna väl.